واکنش رهبر جمهوری اسلامی به پيام نوروزی باراک اوباما
فردا
21-Mar-2011 (one comment)

 «حالا آيا رييس جمهوری کنونی آمريکا می‌فهمد چه می‌گويد، واقعا متوجه است که چه کسانی  پشت سر سياست‌ها او  هستند، يا غافل و گيج است اين را ما ديگر نمی‌دانيم«او (باراک اوباما) می‌گوید  مردم در ميدان آزادی تهران و همان مردم در ميدان التحرير مصر يکی هستند، راست می‌گويد مردم هرسال در ۲۲ بهمن در ميدان جمع می‌شوند و شعار آنها مرگ بر آمريکا است.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

راست ميگه

G. Rahmanian


It's not two years, but THIRTY-TWO years that the regime in Tehran has persecuted, imprisoned, tortured, raped and murdered Iranians. The regime and its supporters have been saying "Deat to America" for the same number of years. Of course, there are still those SOBs in the US and Europe who believe they can talk to the gang of murderers in power.