شرحی دربارۀ پروندۀ پذیرش مهدی هاشمی رفسنجانی
homakatouzian.com / هما کاتوزیان
01-Apr-2011
پسر آقای رفسنجانی «مهدی هاشمی» خوانده می‌شود؛ «هاشمی» نامی متدوال در نام‌های خانوادگی ایرانی است. اما این ادعای گزارش گاردین که من گفته‌ام این دانشجو را با نام دیگری -یعنی «بهرمانی»- می‌شناخته‌ام به‌کلی نادرست است. درواقع من نام بهرمانی را تا پیش از این داستان اصلاً نشینده بودم. هنگامی‌که درخواستنامه‌ی آقای هاشمی را ارزیابی می‌کردم نمی‌دانستم که او فرزند آقای رفسنجانی است، اما حتی اگر این نکته را می‌دانستم اندک تأثیری در داوری علمی و دانشگاهی من درباره‌ی آن نمی داشت. >>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark