یکی به نعل یکی به میخ
اخبار روز
06-Apr-2011

گفتگو برای تامین شرایط انتخاب آزادانه مردم لیبی
به جای جنگ داخلی

قیام مردم لیبی علیه معمر قذافی برخلاف خیزش مدنی و مسالمت‏آمیز مردم تونس و مصر که به سرنگونی دیکتاتورهای حاکم بر این دو کشور انجامید، به سمت یک جنگ داخلی سوق یافته است. دیکتاتور لیبی با مشاهده تحول مصر و تونس دریافت که در مبارزه مدنی و مسالمت‏آمیز بازنده خواهد بود و هم‏چون دیکتاتورهای دیگر مجبور خواهد گشت قدرت را به مردم واگذار کند. او برای حفظ قدرت، تظاهرات مسالمت‏آمیز مردم را درهم کوبید و دست به کشتار مردم زد. از سوی دیگر مردم معترض در مقابل کشتار قذافی مسلح شدند و مسلحانه به دفاع از خود و به مبارزه علیه دیکتاتور برخاستند. بدین‏ترتیب مبارزه مدنی و مسالمت‏آمیز مردم لیبی به جنگ مسلحانه راه برد و دیکتاتور لیبی فرصت یافت که با حمله نظامی، مخالفین را از زمین و هوا بمباران کند.

شورای امنیت در چنین شرایطی قطعنامه ۱۹۷۳ را با تکیه بر ماده ۴۲ منشور ... >>>

recommended by Aladin Katoor

Share/Save/Bookmark