عوامل غيرادبي نقش اساسي در شهرت صادق هدايت داشت
فارس
09-Apr-2011 (5 comments)

هدايت نويسنده‌اي است كه شايد بتوان براي او تعبير «نويسنده گلخانه‌اي» را به كار برد. يعني عناصر غيرادبي مختلفي جمع شدند تا هدايت را هدايت كنند. كه اولين آن‌ها همان راديو بي بي سي و دوستان او مينوي و فرزاد در اين راديوي استعماري بودند.

نقدهاي هدايت به مذهب روش افراد بي‌سواد است

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Anahid Hojjati

some of the worst kind of writing

by Anahid Hojjati on

in the world is when IRI people do a critique of writers/poets whe were famous and loved but were not pro IRI. In these cases, IRI people have no shame in "be lajan kesheedan" of beloved writers.


R2-D2

What A Load Of Rubbish ..... !

by R2-D2 on

...

 

 


mahmoudg

hedayat rocks

by mahmoudg on

خواندن اثار هدایت می ارزد به صد مزمهلات در قران  

Maryam Hojjat

Down with IRI/IRR &

by Maryam Hojjat on

all his supporters, Thugs who all are bunch traitors to IRAN & Iranians.


Red Wine

...

by Red Wine on

خاک بر سر مزدورشان کند، چقدر حرف مفت،چقدر لاطائلات ،چقدر بیخود حرف میزنند اینها !

لعنت دو دنیا بر شما و هفت جدّ و آبادتان  که اینجور خیانت به مملکت می‌کنید.