هفت نگرانی در مورد نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سالروز چرنوبیل
خودنویس / علی واعظ
26-Apr-2011

عدم استقلال مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور: با وجود هشدار آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد وابستگی مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور به دولت، این مرکز همچنان زیر مجموعه ای است از سازمان انرژی اتمی ایران و از قدرت اجرایی کافی برخوردار نیست. افزون بر این بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای این مرکز فاقد نیروی انسانی و تخصص کافی برای رسیدگی به ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور است. از آنجا که ایران به میثاق بین‌المللی ایمنی هسته‌ای و میثاق مدیریت  ایمنی پسماندهای هسته‌ای نپیوسته است، آژانس نمی‌تواند نظارت دقیقی بر ایمنی نیروگاه بوشهر داشته باشد و فقط نقش‌اش به دادن مشاوره محدود می‌شود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark