انتشار نامه به آیت الله خامنه ای در مورد تجاوز در زندان ها
بی بی سی
09-May-2011

سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت، امروز ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) اقدام به انتشار نامه مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت به آیت الله خامنه ای کرده که در آن، از رواج تجاوز جنسی علیه زندانیان عادی در زندان رجایی شهر کرج سخن به میان رفته است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark