متهم شدن مشایی به تلاش برای تماس با آمریکا
ی بی سی
18-May-2011

اظهارات آقایان فدایی و سروری، امروز ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه)، به ترتیب در خبرگزاری های مهر و فارس منتشر شده و در برگیرنده انتقاداتی بسیار تند علیه "جریان انحرافی" است. "جریان انحرافی" اصطلاحی است که از سوی محافظه کاران منتقد دولت، برای اشاره به آقای مشایی و همفکرانش به کار می رود.

آقای فدایی در بخش دیگری از سخنان خود، ادعا کرده که این جریان برای برقراری ارتباط با "سرویس های جاسوسی بیگانه" می کوشد و آقای سروری نیز وعده داده که در آینده "ارتباط جریان انحرافی با دشمنان و بیگانگان شفاف‌تر از امروز خواهد شد و مردم نیز به روابط‌ پنهانی پی‌خواهند برد".

۱۰ روز پیش روزنامه آمریکایی واشنگتن ‌پست با اشاره به خبرهایی غیر رسمی در مورد "تلاش های اسفندیار رحیم مشایی برای گشودن باب مذاکره با آمریکا" نوشته بود که آقای مشایی "علائم متعددی فرستاده مبنی بر اینکه مایل به دیدار با مقام های آمریکایی است". >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark