حرکت مردم تونس با روحیه اسلامی شکل گرفت
ندای انقلاب
21-May-2011

اندیشمندان و روشنفکران این کشور از گذشته با حضرت امام(ره) آشنا بودند و حتی 5 سال پیش در آن خفقان، با تعابیر مختلف ارادت خود را به بنیاگذار کبیر انقلاب اسلامی ابراز  می‌کردند ولی در سطح عامه مردم، متأسفانه به دلیل فعالیت‌های رسانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی، سعی شده وحشتی از جمهوری اسلامی در اذهان عمومی ایجاد شود و این تصور در برخی وجود دارد که در ایران یک اسلام افراطی و تنگ‌نظر حکومت می‌کند که توضیح واقعیت‌های ایران برای مردم این کشور بسیار جذاب است و تجربه این سفر نشان داد وقتی برای ان‌ها تبیین شود که ما چگونه توانسته‌ایم ارزش‌های اسلامی را در یک حکومت مدرن و امروزی تحقق بخشیم و توانسته‌ایم عملا مسئله همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب اسلامی وبلکه ادیان مختلف را در داخل ایران قانونمند کنیم،  برای آن‌ها این تجربه بسیار جذاب است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark