خانه ۱۰۹
YouTube
22-May-2011 (one comment)

این ترانه زیبا را غوغا خلعتبری (برادر سیمین بهبهانی) سروده است و مینا رضوانی به زیبایی اجرا کرده است

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Mash Ghasem

از خانه ۱۰۹ بس آه و ناله خیزد

Mash Ghasem


از خانه ۱۰۹  بس آه و ناله خیزد
زین آه و ناله  هر شب   گلهای لاله خیزد
دیدی که سستی ما با پیر حق چه ها کرد
....................................................