سالروز آزادی
TEHRANiiiiii
24-May-2011 (2 comments)

تقدیم به مردمان شجاعی که برای سربلندی ایران از خود گذشتند

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
maziar 58

..

by maziar 58 on

aa gilleh yaani  hiich.

they suffered ever since labled as ARAB.

may god will help them if there is any some day.

shame on our policy makers.

p.s    you never see them pics. in mrs. nemati's yearly trip to that city.!           Maziar


default

چرا دولت فقط ۳ خرداد به یاد خرمشهر میافتد

sam jade


روز دفاع مقدس،،
خرمشهر شهر نیمه خرابه ای‌ که آب تصفیه شده ندارد..

//www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=...