'مصر یک دیپلمات ایرانی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد'
بی بی سی
29-May-2011

مقام های امنیتی مصر می گویند یک دیپلمات ایرانی را به ظن جاسوسی، در قاهره پایتخت این کشور دستگیر کرده اند.

این در حالی است که نمایندگی دیپلماتیک ایران در مصر این موضوع را تکذیب کرده است.

اتهام جاسوسی به یک دیپلمات ایرانی در مصر در حالی صورت گرفته که پیش از آن بحرین نیز اعلام کرده بود که در حال محاکمه دو ایرانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی است.

کویت نیز ماه گذشته ایران را متهم کرده بود که شبکه ای جاسوسی در این کشور به راه انداخته است و پس از آن دو ایرانی را به اتهام عضویت در این شبکه جاسوسی "وابسته به سپاه پاسداران ایران" را به اعدام محکوم کرده بود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark