افشاگری گزارشگر اسرائیلی درباره داد و ستد بین اسرائیل و ایران
روزنامۀ خبر
04-Jun-2011 (2 comments)

ارتباطات بازرگانی، کشاورزی، پزشکی، علمی و فرهنگی بین ایران و اسرائیل، علی رغم همه تحریم های بین المللی و خصومتی که حکومت اسلامی ایران نسبت به اسرائیل بیان می کند، در ابعاد محدودی همچنان ادامه دارد. ولی هیات دولت اسرائیل قصد دارد در جلسه هفتگی فردا در اورشلیم، به بررسی لایحه ای بپردازد که از این پس هر اسرائیلی که با حکومت ایران داد و ستد داشته باشد به دست کم یک سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد که ممکن است مبلغ آن به میلیونها دلار برسد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Parham

Link doesn't work...

by Parham on

...


پندارنیک

הסוחר

by پندارنیک on

ناسزا بشنو و معامله بکن