تشريح جزييات حادثه«باغ وحشت»
ایسنا
11-Jun-2011

سرهنگ حسين‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره جزييات اين حادثه، اظهاركرد: هفته گذشته حدود 12 تن از اراذل و اوباش در يك باغ خارج از خميني شهر اصفهان متوجه يك مهماني در باغ مجاور خود شده و با ورود به اين باغ، پنج عضو حاضر در اين ميهماني را مورد اذيت و آزار قرارداده و متواري مي‌شوند.

رييس پليس آگاهي استان اصفهان در خاتمه خاطرنشان كرد: پليس اعتقاد دارد بسياري از بزه‌ديدگان خود موجب بروز پديد مجرمانه مي‌شوند به طوري كه اگر در اين حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در اين باغ رعايت كرده بودند، شايد مورد آزار و اذيت قرار نمي‌گرفتند.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark