آمانو از سه برابر شدن غنی سازی در ایران ابراز نگرانی جدی کرد
بی بی سی
07-Jul-2011

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه تهران برای سه برابر کردن غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم ابراز نگرانی کرده و گفته است هفته آینده با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران ملاقات می کند.

یوکیا آمانو روز چهارشنبه در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، به خبرگزاری رویترز گفت: "مهمترین پیام برای ایران این است که آنها باید معاهده پادمان و سایر تعهدات خود را بطور کامل اجرا کنند. برای اعتماد مجدد جامعه جهانی همکاری بیشتری مورد نیاز است."

سازمان انرژی اتمی ایران ماه پیش اعلام کرد غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم سه برابر خواهد شد و برای این منظور، سانتریفوژهای نسل جدید علاوه بر نطنز در فردوی قم هم نصب خواهد شد.

کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که بدنبال دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی است.

اما ایران می گوید تنها خواهان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark