محمدرضا خاتمی به فرمانده سپاه: خط و نشان نکشید
بی بی سی
07-Jul-2011

محمد رضا خاتمی در نامه ای خطاب به محمدعلی جعفری، دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی را "خلاف راه" آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و رفتار او را به "حکومت نظامیان کودتا" تشبیه کرد.

حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی هم در واکنش به موضع آقای جعفری، بر سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در منع شرکت نظامیان در امور سیاسی تاکید کرده است.

آقای جعفری گفت: "افرادی از جریانات اصلاح طلب که از خط قرمزها عبور نکرده اند، طبیعی است که در رقابت های سیاسی می توانند شرکت کنند، اما این که آقای خاتمی تا چه اندازه می تواند موفق شود، بستگی به موضع گیری های او دارد."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark