آژانس اتمی پیشنهاد تازه ایران را رد کرد
بی بی سی
13-Jul-2011

در پی دیدار وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، این سازمان با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که دولت ایران همچنان به تعهدات هسته ای بین المللی اش عمل نمی کند.

آژانس می گوید آقای صالحی خواهان "تکمیل" اعلام شدن یک "برنامه عملی" شده است که ایران و این سازمان در ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ برای دریافت پاسخ از ایران درباره ابهاماتی که درباره برنامه اتمی اش مطرح شده درباره آن توافق کرده بودند.

بر اساس بیانیه آژانس، آقای آمانو به وزیر امور خارجه ایران گفته است سازمان تحت هدایت وی در موقعیتی قرار ندارد که این "برنامه عملی" را تکمیل شده اعلام کند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark