بزرگترين پرچم «انتظار» جهان در قم برافراشته شد
شبکه خبر / شبکه خبر
17-Jul-2011 (7 comments)
اين پرچم به مساحت 270متر مربع و برفراز دکل شهر قم به
طول 50متر در ميدان روح الله جنب بيت قديمی امام خمينی (ره) به نشانه
انتظار مهدی موعود به اهتزاز در آمد.
>>>
recommended by Mash Ghasem

Share/Save/Bookmark

 
RostamZ

Really

by RostamZ on

I wonder who buys this nonsense in Iran anymore. Even the ayatollahs don't believe any of these jafangs.


Mash Ghasem

چون قافیه تنگ اید...

Mash Ghasem


تقریبا هر چیز و همه در ایران به جفنگ اید!
ناگفته نماند که عنصری از پورنوگرافی در این طول و درازای  پنجاه متری  نهفته هست، که شما را رجوع میدهم به مقال زیر:   عمامه و پورنوگرافی

آياحفظ استبداد از طريق به راه انداختن مباحث شبه پورنوگرافيک و جايگزين کردن علم با خرافه و دانشجو با مداح ممکن است؟ //www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=2011070113...

Ari Siletz

چه پرچمِ درازی!

Ari Siletz


 

طولش پنجاه متر، عرضش فقط پنج متر. مثل اینکه انتظار صبرِ طولانیی دارند.

 


vildemose

And you want these people to

by vildemose on

And you want these people to have nuclear weapons???


Mash Ghasem

شايد امام زمان عربی يادش رفته باشد. برای محکم کاری

Mash Ghasem


شايد امام زمان عربی يادش رفته باشد. برای محکم کاری بد نيست به انگيسی هم بنويسند:

Hello! You, the owner of the TIME

You're late!


MM

email/Facebook invitation to an event would work better!

by MM on

.


Mash Ghasem

به اهتزاز در آمدن

Mash Ghasem


به نشانه انتظار مهدی موعود