ایران به روایت عدد و رقم
رادیو فردا
28-Jul-2011

از کشف ۹ هزار امامزاده تا انجام ۴۴ درصد از قتل‌ها با قمه و شمشیر

اعداد و ارقام بعضی اوقات حامل واقعیاتی شگفتی‌آفرین هستند. رادیو فردا نگاهی دارد به آمار و ارقامی که هفته گذشته در ایران بر سر زبان‌ها بوده‌اند

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark