دولت آمریکا: عامل سرشناس القاعده در ایران فعال است
بی بی سی
29-Jul-2011

دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: "ایران امروز بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است. ما با افشا کردن معامله مخفی ایران با القاعده که به آن گروه اجازه می‌دهد منابع مالی و عواملش را از طریق (ایران) منتقل کند، یکی دیگر از جنبه‌های حمایت بی همتای ایران از تروریسم را روشن می کنیم."

این بیانیه در مجموع از شش فرد که می‌گوید عضو القاعده هستند نام می برد و می‌گوید که یک نفر از آنها با آگاهی ایران در این کشور فعالیت می کند.

عزالدین عبدالعزیز خلیل، عطیه عبدالرحمن، امید محمدی، سلیم حسن خلیفه راشد کواری، عبدالله غانم محفوظ مسلم خوار و علی حسن علی عجمی افرادی هستند که این وزارتخانه از آنها نام می برد.

براساس این بیانیه عزالدین عبدالعزیز خلیل از "تسهیل کنندگان" ارشد امور القاعده است که هم اکنون با آگاهی دولت ایران در این کشور کار و زندگی می کند.

 " >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark