صفحه ویژه؛ بیستمین سالگرد قتل شاپور بختیار
BBC Persian
04-Aug-2011

وزارت و صدارت در ایران، پیشه ای بدفرجام بوده است. از حسنک وزیر و برمکیان و خواجه نظام الملک گرفته تا قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، وزیرانی که مایه قوام و دوام مُلک و مَلِک خوانده می شده اند، سرآخر جان در این کار نهاده اند.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark