حذف ۱۳ رشته علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران
بی بی سی / مهین شفائی
06-Aug-2011

رسانه های ایران از حذف ۱۳ رشته علوم انسانی از میان رشته های امسال دانشگاه علامه طباطبایی تهران گزارش داده اند. داوطبان تحصیل در بعضی رشته ها امسال آنها را در میان دفترچه های انتخاب رشته ندیدند. روزنامه نگاری، علوم اقتصادی و علوم تربیتی از رشته های حذف شده در این دانشگاه هستند. گفته می شود دلیل حذف این رشته ها، اجرای سیاست بازنگری در رشته های علوم انسانی است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark