صدور حکم اعدام در ملا عام برای چهار متهم حادثه خمینی‌شهر
رادیو فردا
11-Aug-2011

در اوائل خردادماه امسال، چندین تن با ورود به یکی از باغ‌های اطراف خمینی‌شهر اصفهان، هشت مرد شرکت‌کننده در یک میهمانی خصوصی را حبس و با ربودن شش زن حاضر در این میهمانی و انتقال آنها به محلی دیگر به آنها تجاوز کردند.

در این میان متهمان ردیف یک تا هشت، به مشارکت در آدم‌ربایی شش زن توسط وسیله نقلیه، حبس غیرقانونی هشت مرد، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به هر ۱۴ تن شاکی پرونده، سرقت مقرون به آزار و تجاوز به عنف متهم شده‌اند.

از میان این افراد، متهمان ردیف یک تا چهار، در موضوع اتهامی «زنای به عنف و اکراه» به اعدام در ملأ عام محکوم شده‌اند و بر اساس حکم دادگاه در صورت نهایی شدن حکم، در یکی از میدان‌های اصلی خمینی‌شهر به دار آویخته خواهند شد.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark