اعلام موجودیت حزب الله سایبر
حزب الله سایبر / مدیرپایگاه
21-Aug-2011 (one comment)

 در سالیان ماضی فعالیت های خوب و چشمگیری در بین نیروهای دغدغه مند حزب اللهی در فضای سایبر به صورت پارتیزانی و انفرادی انجام گرفته است که بحمدالله نتایج مثبتی نیز برجای گذاشت

از محورهای اصلی فعالیت های این تشکل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شناسایی و شناسنامه دار کردن فعالین سایبری حزب اللهی در حوزه های مختلف
  • برگزاری دوره ها و همایش های آموزشی به منظور توانمند سازی نیروهای فعال و علاقه مند
  • برگزاری نشست های آشنایی با تکنیک های جنگ سایبری
  • برگزاری جلسات هماهنگی بین افسران جنگ نرم و فعالین حوزه سایبر
  • انجام فعالیت های گروهی و ایجاد موج های فراگیر با استفاده از پتانسیل نیروی انسانی عظیم حزب اللهی در فضای نت
  • معرفی، قدردانی و تقویت فعالین منتخب در فضای مجازی در حوزه های مختلف
>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

Thanks dear Fred...

by پندارنیک on

Bookmarked :))