نمایشنامه‌خوانی‌های «داروگ» در سانفرانسیسکو؛ مروری بر کارنامه ۲۶ ساله
Radiofarda.com / امير مصدق کاتوزيان
26-Aug-2011

منصور تایید، سپیده خسروجاه و فرهاد آییش به علاوه بلا واردا، حمید احیا،‌
بهزاد گل محمدی، کیومرث حکیم،‌ فرید نبوی،‌ مینا شریف، ترانه حماسی و
بسیاری هنرمندان دیگر در بیست و شش سال گذشته با بیش از ۵۰ نمایش بازار
تئآتر را در سانفرانسیسکو کالیفرنیا و پیرامون آن در میان مهاجران ایرانی
داغ نگاه داشته اند.

>>>
recommended by Ari Siletz

Share/Save/Bookmark