آیت الله خامنه ای: انتخابات نباید به امنیت ما صدمه بزند
بی بی سی
31-Aug-2011

رهیر جمهوری اسلامی انتخابات در ایران را بهتر از سایر کشورهای جهان دانست و گفت: "اگرچه در مقایسه با انتخابات هایی که در بعضی از کشورهای دنیا - چه کشورهای به اصطلاح پیشرفته و چه بعضی کشورهای دیگر - برگزار می شود که تویشان چه خباثت ها، چه خیانت ها، چه درگیری ها و حتی چه کشت و کشتارها اتفاق می افتد، بحمدالله این حوادث در انتخابات کشور ما نیست، اما بالاخره یک چالشی است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark