اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه کردستان
Roshangari
05-Sep-2011

هرانا : کارگران سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان در محل کارشان دست به اعتصاب زدند.

به گزارش موکريان، مطالبات کارگران معترض که در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و دستمزد ماهيانه خود از روز نهم شهريور ماه دست به اعتصاب زده‌اند پرداخت کامل حقوق و مزايای معوقه عنوان شده است.
گفته مي‌شود بدنبال اين اعتصاب، کارفرما در جمع کارگران حاضر شده با دادن وعده پرداخت بخشی از حقوق معوقه، از آنان خواسته که بر سرکار بازگردند؛ اما کارگران اعتصابی اعلام نموده‌اند تا پرداخت کامل حقوق و مطالبات معوقه خود، به اعتصاب ادامه مي‌دهند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark