بیانیه هنرمندان:امروز به‌جاست اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم
رادیو فردا
13-Sep-2011

بیش از ۸۰ تن از شاعران و هنرمندان ایرانی در اعتراض به وضعیت قضایی عده‌ای از هنرمندان داخل کشور از جمله رامین پرچمی، هیلا صدیقی و مرضیه وفامهر در بیانیه‌ای چنین نوشتند که «امروز به‌جاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم».

در این بیانیه به حبس هنرمندانی چون مرضیه وفامهر، رامین پرچمی، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، مهناز محمدی، مریم مجد، پگاه آهنگرانی، هیلا صدیقی و بسیاری دیگر اعتراض شده و در مورد آنها آمده‌ است: «آنها هنرمندانی هستند که وجه اشتراک‌شان باور به هنرِ مستقل و داشتن دغدغه و درد جامعه‌ بوده و کوشیده‌اند پاسخی در خورِ شأن مردم آگاه و تحول‌خواه و خواسته‌های فرهنگی‌شان ارائه دهند.»

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark