تلاش برای گفتگو با مدیر مستعفی بانک ملی در محل سکونتش در تورنتو
بی بی سی / بهمن کلباسی
03-Oct-2011

براساس اطلاعات دفتر ثبت اسناد شهر تورنتو، آقای خاوری ۴ سال قبل یک خانه مسکونی را در یکی از محلات معروف شهر به قیمت نزدیک به ۳ میلیون دلار کانادا معادل بیش از ۳ میلیارد تومان خریده است.

برای دیدار با او به این منزل مراجعه کردم و پس از مدتی یکی از اعضای خانواده آقای خاوری که حاضر نشد نسبت خود با او را توضیح دهد گفت که به هیچ یک از پرسشهای ما پاسخ نخواهد داد و پس از آن درب منزل را به روی ما بست.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark