دبيرکل سازمان ملل پرونده «توطئه ايران» را به شورای امنيت فرستاد
رادی فردا
17-Oct-2011

بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده «توطئه» جمهوری اسلامی ايران برای ترور سفير عربستان در آمريکا را به شورای امنيت فرستاده است.

نمايندگی عربستان در سازمان ملل در بيانيه ای گفته است: «تمام کسانی که در اين اقدام نفرت انگيز دست داشته اند بايد به پای ميز محاکمه کشانده شوند.»

همزمان با شکايت عربستان، سوزان رايس، نماينده آمريکا در سازمان ملل، نيز نشستی با نمايندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنيت برای ايجاد هماهنگی در زمينه نحوه برخورد با ايران برگزار کرد.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark