کمیته حقوق بشر مجلس پیگیر شکایت از "احمد شهید" است
فارس
19-Oct-2011

نائب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با اشاره به گزارش اخیر احمد شهید گفت: این کمیته پیگیر شکایت از احمد شهید توسط دستگاه قضایی است چرا که گزارش اخیر گزارشگر سازمان ملل یکسویه و تحت مدیریت صهیونیسم بین‌الملل برای فشار به جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.

گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد شانتاژ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی تهیه شده و مدیریت پشت صحنه آن را مثلت آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی برعهده دارند.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark