ایران پروازهای داخلی اش را به قطر واگذار کرد
رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی
30-Oct-2011

ایران پروازهای داخلی اش را به شرکت هواپیمایی قطر واگذار کرد. شهریار آفندی زاده، معاون وزارت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران با اعلام این مطلب افزوده است که دو کشور دراینباره توافق نامه ای را امضا کرده اند که به زودی تاریخ اجرایش نیز اعلام خواهد شد.

شرکت هواپیمایی "قطرایرویز" هم اکنون دارای 97 هواپیمای بوئینگ و ایرباس است و 182 هواپیمای جدید نیز سفارش داده است که به زودی به ناوگان هوایی این کشور اضافه خواهند شد. قطر هم اکنون پروازهای مستقیمی از دوحه به سه شهر مشهد، شیراز و تهران دارد.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark