محمد جواد لاریجانی: قصاص و اعدام در ایران حق است
رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی
11-Nov-2011

محمد جواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران و معاون این قوه در امور بین الملل امروز گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی برای پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارد، اما، هدف غرب از اعزام گزارشگر ویژه به ایران تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و متهم کردن آن به نقض حقوق بشر است.

با این حال، محمد جواد لاریجانی با نفس تعیین گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مخالفت کرد و گفت: تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران یک خطای بزرگ از سوی سازمان ملل بود.
احمد شهید در گزارش خود تصریح کرده بود که در سال جاری میلادی نیز حکومت اسلامی ایران تاکنون ۱۴۶ زندانی را مخفیانه اعدام کرده است. در این حال، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل اضافه کرده بود که اتهام چهاردرصد از اعدام شدگان روشن نیست و هم اکنون ۱۰۰ کودک در زندان‌های ایران در انتظار اجرای احکام اعدام خود هستند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark