انفجار اخیر، تولید محصول تحقیقاتی سپاه را دو هفته به تعویق انداخت
رادیو فردا
16-Nov-2011

رييس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه گفت که آمریکا و اسرائیل در انفجار يک پادگان سپاه پاسداران در اطراف تهران، دست نداشته اند و تولید «محصول تحقيقاتی» که «می تواند مشت محکمی بر دهان استکبار و رژيم غاصب باشد» را تنها دو هفته به تعویق انداخته است.

رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح پوشش گسترده خبری اين واقعه را «جيغ و فرياد» توصيف کرد که به گفته وی، «هيچ خللی در توان و قدرت انقلاب اسلامی ايجاد نمی کند و با نابودی ابر سرمايه داری و رژيم صهيونيستی نيز اين جيغ و فريادها ساکت خواهد شد

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark