ما اورانیوم غنی شده نمی خواهیم، بلکه ایران را می خواهیم!
INF-OA via Iran Emrooz
25-Nov-2011

جامعه جهانی سرخورده از مذاکرات بی نتیجه با حکومت اوباش جمهوری اسلامی، کم کم به این نتیجه میرسد که در صورت موثر نبودن تحریم ها و انزوای سیاسی کامل ایران، به ناچار حمله نظامی علیه ایران را در دستور کار خود قرار دهد. سران کشورهای غربی از خود می پرسند، کدام راهکار برای غرب خطرناک تر است؟ یک ایران اتمی که تمام منطقه را به یک رقابت اتمی بکشاند و یا یک حمله نظامی به تاسیسات اتمی این کشور؟

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark