روسیه در قبال تحریم احتمالی نفت ایران 'بی‌طرف' می‌ماند
بی بی سی
07-Dec-2011 (one comment)

روز سه شنبه (۶ دسامبر) کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفت که از نظر او ممنوعیت احتمالی خرید نفت ایران – که مورد توافق شماری از کشورهای اروپایی قرار گرفته – باید با دخیل کردن آمریکا و روسیه محقق شود.

وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه گفت که این کشور از تصمیم‌گیری سیاسی در حوزه انرژی خودداری می‌کند.

آقای اشماتکو گفت روسیه به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده نفت خام، لزومی برای "ملحق شدن به ممنوعیت خرید نفت ایران نمی‌بیند، چون هیچ‌گونه واردات نفتی از ایران ندارد."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

اوا چی‌ شد؟ مگه اینا قرار نبود بمب اتم بندازن تو آمریکا برای ما؟

Roozbeh_Gilani


What next? refusing the landing of Ahmadinezhad joon and khaamenei's money laden plane in Moscow, re directing it to Panama?

:) 

"Personal business must yield to collective interest."