ایران درخواست اوباما برای استرداد هواپیمای بدون سرنشین را رد کرد
بی بی سی
13-Dec-2011

 

مقامات ایرانی درخواست روز گذشته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا درمورد بازگرداندن یک هواپیمای بدون سرنشین این کشور را رد کرده اند.

احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران ضمن اشاره به این که جزئیاتی بیش از این که تاکنون درباره این هواپیمای بدون سرنشین منتشر شده، اعلام نخواهد شد گفت وظیفه این گونه هواپیماها شناسایی است و توانمندی های تکنولوژی بالایی دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به این که عذرخواهی کف مطالبات ایران از آمریکاست، یاد آور شد که "آمریکا باید کلیه خسارت های مترتب در این امر را بپذیرد، به این دلیل که برای خنثی سازی این تجاوز انرژی و امکانات صرف کرده ایم."

 

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark