رای مجلس نمایندگان آمریکا به تحریم بانک مرکزی
بی بی سی
15-Dec-2011

مجلس نمایندگان آمریکا به گسترش تحریم های اقتصادی ایران از جمله تحریم بانک مرکزی این کشور رای داده است.

مجلس سنای آمریکا پیش تر طرح مشابهی را تصویب کرده بود.

ابلاغ تحریم بانک مرکزی ایران به وسیله ایالات متحده پس از امضای مصوبه کنگره به وسیله باراک اوباما صورت خواهد گرفت.

تحریم بانک مرکزی ایران با هدف فشار بر این کشور برای به اجرا گذاشتن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و توقف غنی سازی اورانیوم انجام می شود.

کانادا و چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه نیز مبادلات مالی و سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران را تحریم کرده اند.

ژاپن نیز به تازگی یکصد فرد و شرکت ایرانی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark