ایران 'ادعاهای' سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را رد کرد
بی بی سی
22-Dec-2011

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بیانیه پایانی نشست اخیر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشورها و نگرانی آنان از برنامه های هسته ای ایران را مردود دانسته و از موضعگیری دولت خود در قبال کشورهای منطقه دفاع کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه در اظهارات خود سران شرکت کننده در اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس را تلویحا به طرفداری از مواضع آمریکا در برابر ایران متهم ساخته و گفته است: "در این بیانیه ادعاهای ساختگی و غیر مستند مقامات آمریکایی مورد اشاره قرار گرفته است، حال آنکه انتظار می رفت اقدامات جاسوسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شود."

اجلاس سران از ایران خواسته است تا " به اینگونه سیاست ها و روش ها پایان دهد و به جای آن، سیاست حسن همجواری و احترام متقابل و همچنین تبعیت از منشورهای بین المللی را در پی گیرد و در امور داخ... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark