«رامین عسگرد از صدای آمریکا رفت»
کوچه
23-Jan-2012

پس از گذشت یک سال از ورود رامین عسگرد به صدای آمریکا، این مدیر رسانه پارسی‌زبان وزارت امورخارجه ایالات متحده پست خود را ترک کرد

اینک پس از آقای عسگرد در حال حاضر به طور مستقیم و موقت این رسانه وزارت خارجه توسط یکی از مدیران ارشد غیر ایرانی اداره می‌شود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark