اعترافات سپاهیان دستگیر شده در سوریه توسط مردم + فیلم و سند
hambasteginews.com
26-Jan-2012 (one comment)

دستگیری و اعترافات تکان دهنده ویدئویی ۵ نفر از اعضای سپاه پاسداران در سوریه که دستشان به خون ملت بیگناه سوریه آلوده است + کارت پایان خدمت + پاسپورت ایرانی

>>>
recommended by Khers

Share/Save/Bookmark

 
jmyt17

اعترافات سپاهیان دستگیر شده در سوریه توسط مردم + فیلم و سند

jmyt17


Answer is simple, hang them in public for what they done to people of Syria.