'خط مقاومت'؛ علیه اسرائیل یا علیه دموکراسی؟
بی بی سی / مجید محمدی
13-Feb-2012

نظریه توطئه فقط یک نوع توهم نیست بلکه برای حکومت های خودکامه کاربرد دارد. آنها با نظریه‌ توطئه همه‌ جنایات خود را بر عهده‌ لولویی به نام "آمریکا" می گذارند، گویی وقتی مخالفان خود را سرکوب می کنند، دارند در خط مقاومت علیه آمریکا و اسرائیل می جنگند. تا وقتی دشمنی با ایالات متحده و اسرائیل خریدار دارد، نظریه‌ توطئه هم کاربرد دارد.

آیت الله خامنه‌ای در مورد تحولات سوریه می گوید: "اگر دولت سوریه، به آمریکاییها قول دهد که حمایت خود را از مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان قطع خواهد کرد، همه مسائل تمام خواهد شد." (کیهان، ۱۲ بهمن ۱۳۹۰) 

او می گوید: "تنها جرم سوریه حمایت از مقاومت است" (همانجا). این عبارت بدین معنی است که در یک سال گذشته رژیم اسد هیچ جنایتی مرتکب نشده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark