نشست سازمان های جبهه ملی ايران
Gooya News
24-Feb-2012 (2 comments)

نشست سازمانهای جبهه ملی ايران از روزشنبه ۱۸/۲/۲۰۱۲ به مدت دو روز در خانه ايران در وين پايتخت اتريش برگزار شد. در اين نشست که با حضور جمعی از فعالين سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور برگزار شد ،سه ميهمان به ايراد سخنرانی پرداختند. همايون مهمنش عضو هيات اجرايی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج کشور، رضا عليجانی فعال شناخته شده ملی مذهبی و ميهمان ويژه اين همايش و احمد رافت روزنامه نگار و فعال باسابقه رسانه ای به ترتيب به سخنرانی پرداختند

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

...

by Masoud Kazemzadeh on

.....


default

Speaking Of...

by darius on

Speaking of the dead ....

Calling upon all the deads and livings that live with the dead ideas.