دکتر علی رشیدی، اقتصاددان برجسته آزاد شد
Ehteram Azadi via Iran Emrooz
25-Feb-2012 (2 comments)

شایان ذکر است که دکتر حسین موسویان سه بار به وزارت اطلاعات احضار شده است.
در ادامه ی احضار و بازداشت فعالان جبهه ملی ایران در اصفهان نیز آقای دکتر شاهین سپنتا عضو شورای جبهه ی ملی ایران، روز سه شنبه ۱۷ آبانماه ۱۳۹۰ به اداره اطلاعات شهرستان اصفهان احضار و بازجویی شده بود.
دلیل اصلی احضار و بازجویی وی نیز انتشار بیانیۀ تحلیلی جبهه ی ملی ایران پیرامون وضعیت کشور بوده است

>>>
Masoud Kazemzadeh

Reason for the Arrests of JM Leaders in Iran

by Masoud Kazemzadeh on

The article which caused the arrests of JM leaders is included at the end of the report.Share/Save/Bookmark

 
dingo daddy En passant

Who is to blame?

by dingo daddy En passant on

This is sad but hey, join the club!!!

JM is up a gum tree because it colluded with the enemy of Iran. JM betrayed the Shah and joined the Islamist butchers against him. Why is this a surprise now after all these years?