گزارش منابع مخالفان دولت ایران از دیدار مجتبی خامنه‌ای و میرحسین موسوی
بی بی سی
26-Feb-2012

سایت جرس، پایگاه خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، نوشته است که مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر ایران چندی پیش به محل حصر خانگی میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت رفته و از او خواسته است که به دلیل وضعیت بحرانی موجود در کشور از مواضع خود عدول کند.

به نوشته این سایت، آقای موسوی در پاسخ گفته است: "اولا پاسخ آنچه را شنیدم به مقام رهبری خواهم داد به شرطی که دوربین و شنودی در کار نباشد و در این دیدار هیچکس غیر از من و ایشان حضور نداشته باشد. ثانیا فرصتی به من داده شود تا در تلویزیون بطور زنده با مردم سخن بگویم."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark