مصطفی پورمحمدی: در قتل های زنجیره ای نقشی نداشتم
بی بی سی
28-Feb-2012 (one comment)

مصطفی پورمحمدی، معاون پیشین وزارت اطلاعات ایران گفته است که در قتل شماری از نویسندگان و دگراندیشان ایرانی که به قتل های زنجیره‌ای مشهور شد، دخالتی نداشته است.

آقای پور محمدی در دورانی که قتل های زنجیره ای به کشته شدن داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه فروهر و همچنین محمد مختاری و جعفر پوینده از نویسندگان ایرانی انجامید، معاون وزارت اطلاعات ایران بود.


دیده
 بان حقوق بشر با استناد به خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام برکنار شده رهبر ایران، از مصطپورمحمدی به عنوان عضو هیات سه نفره ای نام برده بود که در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی را که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند مورد بازجویی قرار دادند و دستور اعدام شمار زیادی از آنان را صادر کردند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
MRX1

Of course

by MRX1 on

No one in IRI leadership position had anthing to do what so ever with any killing! (It was work of MKO, zionists and alians)  Amnesia is a common disease among islamists be it sar pasadr Sazgara ro ganji, to karoubi, opium fested moussavi , this guy and many others.