عواقب اقدام نظامی علیه ایران/ 11هزار موشک آماده حمله به اسرائیل
مهر
10-Mar-2012

سفیر جمهوری اسلامی ایران
در بیروت در پاسخ به سؤالی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی اگر واقعا بخواهد به تاسیسات
هسته ای ایران حمله کند آن را بدون هیچ صحبت و موضعگیری قبلی انجام می دهد.

البته ایران کمترین احتمالات را هم جدی می گیرد. ما خود را آماده کرده ایم و هم
اکنون 11 هزار فروند موشک آماده شلیک به آمریکا و اسرائیل و مصالح آنها در جهان
داریم.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark