افشای «ای‌میل‌های خصوصی» بشار اسد؛ «مشاوره گرفتن از ایران»
رادیو فردا
15-Mar-2012 (one comment)

روزنامه گاردین می‌گوید برای تعیین صحت محتوای این ای‌میل‌ها با «ده نفر» تماس گرفته است که به نام‌شان در این ای‌میل‌ها اشاره شده است.

بنا بر گزارش اختصاصی گاردین که درست در روز سالگرد آغاز اعتراضات ضدحکومتی در سوریه به چاپ رسیده، رئیس جمهور سوریه در چند مورد با یا بی‌واسطه از جمهوری اسلامی ایران مشاوره گرفته است.

از همان ماه‌های آغازین اعتراضات به حکومت اسد در دمشق، کشورهای غربی تهران را متهم کردند که به سوریه در سرکوب مردم خود کمک می‌کند.

در ای‌میل مربوط به سفیر ایران،‌ به بشار اسد توصیه شده است در سخرانی‌اش لحنی «حاکی از قدرت و خشونت» به کار ببرد و به حمایت «کشورهای دوست» اشاره کند.

در این ای‌میل همچنین به آقای اسد توصیه شده است که حکومتش باید اطلاعات «مربوط به توانایی‌های نظامی خود» را بیشتر نشر دهد تا مردم متقاعد شوند که این حکومت حتی با نیروی نظامی نیز از پای درنخواهد آمد

در مجموعه ای‌می... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Tabrik to those IC

by vildemose on

Tabrik to those IC commenters who do the bidding for IRI 24/7;

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.