مهلت ۲۰ روزه ابراهیم یزدی برای معرفی خود به زندان
بی بی سی
24-Apr-2012 (one comment)

ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی ایران، جهت اجرای حکم ۸ سال زندان فراخوانده شده است.

خلیل یزدی فرزند دکتر یزدی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که دایره اجرای احکام زندان اوین روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱ به کفیل آقای یزدی اطلاع دادند که او باید ظرف مدت ۲۰ روز جهت اجرای حکم زندان، خود را به زندان اوین معرفی کند.

همزمان با احضارش به زندان اوین نامه ای از او منتشر شده که خطاب به محمد جواد حجتی کرمانی، روحانی حامی اصلاحات است و بخشی از جزییات بازداشت ها و روند صدور حکم ۸ سال زندان را شرح داده است.

آقای یزدی در نامه اش همچنین به شرایط کشور اشاره کرده و گفته که ادامه شرایط کنونی منجر به تحمیل "تغییر" بر کشور می شود. او از آقای حجتی کرمانی خواسته تا از آیت الله خامنه ای بخواهد کاری کند و اضافه کرده: "قبل از آن که از دست شما و مقام رهبری و من دیگر کاری بر نیاید."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Arash Kamangir

islamic revolution eating up its children!

by Arash Kamangir on

Dr. Ibrahim  Yazdi may enjoy his time in Prison and noone will miss him either! He is one of the founders of islamic revolution and boy I am loving it when people like him get eaten up by the monster system he helped to make!