طرح برخورد پلیس با 'بدحجابی' در تهران آغاز شد
بی بی سی
27-Apr-2012 (one comment)

فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده که پلیس طرح برخورد با "بد پوششی" را آغاز می کند و نیروهای پلیس با استقرار در سطح شهر تهران با افرادی که به زعم آنها وضعیت پوشش مناسبی ندارند، برخورد می کنند.

در بیشتر موارد، بازداشت شدگان در همان مراکز نیروی انتظامی محاکمه شده و به شلاق و پرداخت وجه نقد محکوم می شدند. البته گاهی موارد دستگیر شدگان این فرصت را داشتند که از خوردن شلاق جان به در برده و عوض شلاق، مبلغی بپردازند و از ضربات شلاق در امان بمانند.

شواهد نشان می دهد برنامه های مقابله با "بدحجابی" موثر نیفتاده است و زنان همچنان در مقابل خواسته های دولت در زمینه نحوه پوشش مقاومت می کنند و حاضر نیستند به قواعد و مقررات دولتی در زمینه پوشش تن دهند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
azadi5

How sad

by azadi5 on

With the way economy is going, in Iran soon people have to worry about buying bread for their families, but these guys are worried about how people dress in the street. simply brainless.