عکس‌های دیده‌نشده از آلبوم‌شخصی رهبرانقلاب
فرارو
03-May-2012
کتاب شرح اسم، که پژوهشی است در زندگي حضرت آيت‌الله سيدعلي حسيني خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب از تبار و تولد تا سال‌هاي كودكي و نوجواني؛ و كارنامه‌اي است مختصر از آغازين كنش‌هاي سياسي اجتماعي ايشان تا پيروزي انقلاب اسلامي از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شد. بر اساس آنچه در این کتاب آمده است، قطع نظر از نقش و موقعيت استثنائي معظم له پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بی ترديد آيت‌الله خامنه‌اي يكي از عالمان تأثيرگذار در تبيين و ترويج انديشه سياسي اسلام و برآمدن انقلاب اسلامي ايران است بنابراين، چنين پژوهشي به معناي بازخواني و بازگويي بخشي از تاريخ مبارزات ملت ايران است. >>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark